Klachtenprocedure

  1. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk per aangetekende post worden ingediend.
  2. Zodra een klacht binnenkomt wordt deze direct intern besproken.
  3. Klachten zullen ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld.
  4. Na ontvangst van de klacht zal binnen 4 weken gereageerd worden.
  5. Indien beide partijen geen overeenstemming bereiken zal een mediator worden ingeschakeld. Einders Educatie heeft as Mediator: Mr. M.A.M. Kessels, Wilhelminastraat 30, 5721 KK Asten, tel. 0493-691423, voorheen Notaris te Asten.
  6. Einders Educatie streeft ernaar om klachten binnen 3 maanden op te lossen. Indien meer tijd vereist is dan deze 3 maanden wordt een indicatie gegeven op welke termijn uitsluitsel gegeven kan worden.
  7. Het oordeel van de mediator is voor Einders Educatie bindend; eventuele consequenties worden door Einders Educatie afgehandeld conform de uitspraak/het advies van de mediator.
  8. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.
  9. Deze klachtenprocedure zichtbaar op de website.

 

 

Klachtenprocedure
× Home Einders Educatie Educatie op maat Cursus agenda Video Korting Wist u dat...? Contact Cursussen Inschrijven Register