Einders Educatie

Wie, wat, waarom en voor wie?

Wie?

Met Einders Educatie, beoogden Adi Kessels-de Beer en Jan Peters MSc een vernieuwend opleidings- en trainingscentrum op te starten. Samen met Leontine Pascal, de secretaresse, coördineren zij de werkzaamheden binnen Einders Educatie.

Jan was eerder werkzaam als manueel therapeut en praktiseert nu als psycholoog, trainer en coach. Hij stuurt tevens als praktijkhouder een groot team van manueel therapeuten en fysiotherapeuten aan binnen de Helwegen en Peters Groep. Adi Kessels - de Beer was als seniordocent verbonden aan de opleiding logopedie van Zuyd Hogeschool. Zij is nu werkzaam als stemcoach bij Vocarma, als trainer en coach bij Einders Educatie en als praktiserend logopedist bij Logopédica: centrum voor stem, spraak, taal en dyslexie.

Waarom Einders Educatie?

Over het algemeen is het aanbod van cursussen, workshops en overige scholingsmogelijkheden met een multidisciplinaire benadering heel beperkt, zowel wat betreft het aantal scholingen als wat betreft de inhoud van de scholingen. Normaal gesproken krijgen beroeps-onderscheidende en begrenzende aspecten meer aandacht dan multidisciplinaire, gemeenschappelijke aspecten.
Einders Educatie streeft ernaar grenzen voorbij te gaan.

Voor wie is Einders Educatie?

Voor iedereen die zijn persoonlijke en beroepsmatige grenzen wil verleggen en zijn horizon wil verbreden, voor eenieder die zijn kennen en kunnen wil vergroten. Voor professionals werkzaam in het bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg of werkzaam bij overheidsinstellingen. Voor iedereen die grensverleggend durft te zijn.

 

Einders Educatie
× Home Einders Educatie Educatie op maat Cursus agenda Video Links Korting Wist u dat...? Contact Cursussen Inschrijven Register