Cursus Kijk, luister en doe mee® met taal, Coach het kind naar een optimale taal en spraakontwikkeling

Soort:
Onderwijs

Naam van de cursus:
Kijk, luister en doe mee® met taal, Coach het kind naar een optimale taal en spraakontwikkeling (4.60)

Kosten:
€ 695.00 inclusief koffie/thee en cursusmateriaal

Aantal deelnemers:
10-18 deelnemers

Gemiddelde beoordeling door cursisten:

Rating cursus Kijk, luister en doe mee® met taal, Coach het kind naar een optimale taal en spraakontwikkeling

Omschrijving

‘Kijk, luister en doe mee® met taal’ is een programma dat is gericht op het leren coachen van jonge kinderen in hun taal-spraakontwikkeling. Het programma, dat is ontwikkeld voor ouders en pedagogische begeleiders van jonge kinderen, bestaat uit een cursus en workshops met een theoretische onderbouwing aangevuld met veelvuldige praktische oefeningen.

‘Kijk, luister en doe mee® met taal’ geeft naast een korte inleiding in de ontwikkelingspsychologie, een overzicht van de motorische ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en een overzicht van de algemene taal-spraakontwikkeling. Bovendien wordt een psychologische onderbouwing gegeven voor de communicatie in de ruimste zin van het woord, waarbij ook de nonverbale communicatie een plaats krijgt. De cursisten worden bekend gemaakt met ‘alarm-signalen’binnen de ontwikkeling van he kind.

Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt onder meer praktisch geoefend met de VAT-principes (gebaseerd op de Hanen-oudercursus: Volgen-Aanpassen-Toevoegen) met als doel de taalontwikkeling te stimuleren in gewone situaties, maar ook in spelsituaties en bij het voorlezen. Daarnaast zullen de deelnemers hun communicatieve en coachingsvaardigheden verder oefenen en ontwikkelen en zullen de deelnemers oefeningen in gespreksvoering krijgen ten einde de informatie overdracht naar derden toe te kunnen optimaliseren. In de trainingen zal gebruik gemaakt worden van video-opnames. In de training zullen de nieuwste screeningslijsten besproken worden en zal besproken worden hoe te handelen in een “niet-pluis” situatie. Tenslotte zal geleerd worden gebruik te maken van een portfolio voor informatieoverdracht naar leerkrachten in het basisonderwijs en naar ouders.

Vorm
Deze cursus bestaat uit 8 dagdelen van 4 uur, met een totale studiebelasting van 47 uur. Tussen de dagen in zullen opdrachten uitgevoerd moeten worden, waarvan mogelijk video-opnames gemaakt moeten worden.

Doelgroep
Pedagogisch medewerkers 0- 4 jaar en 4-6 jaar en ouders.

Doel van de cursus
Vergaren van kennis:
- Globale kennis van de ontwikkelingsstadia van taal en spraak, van de sociaal- emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling.
- Kennis van 'alarmsignalen': iets niet pluis en wat moet ik nu doen
- Kennis van enkele bestaande screeningsinstrumenten

Opdoen van Vaardigheden
- Oefenen gesprekstechnieken w.o. stellen van vragen, reflecteren en parafraseren
- Hanteren van technieken volgens het VAT principe (Volgen-Aanpassen-Toevoegen) van het Hanen-ouderprogramma bij taalaanbod, spelen en voorlezen
- Voeren van een slecht nieuwsgesprek
- Verstrekken van informatie aan ouders en leerkracht basisonderwijs
- Oefenen in coachen van kind en ouders

Accreditatie
Na actieve deelname van de cursus en trainingen zal een scholingsbewijs overhandigd worden met een studiebelasting van 47 uur.

Beoordelingen
Tussentijds zullen na het verkrijgen van feedback van de docenten mogelijk handelingsplannen gevraagd worden. De cursist zal gevraagd worden actief deel te nemen.

 

Docenten

  • Adi Kessels-de Beer
    Werkzaam als vrijgevestigd logopedist, trainer, coach en als gastdocent verbonden aan de opleiding logopedie van Zuyd Hogeschool.
  • Jan Peters
    Manueel therapeut, fysiotherapeut, psycholoog, trainer en coach.

Cursusdata

Dit is een incompany-training op aanvraag. De cursusdata zijn in overleg. Neem contact met ons op.

× Home Einders Educatie Educatie op maat Cursus agenda Video Links Korting Wist u dat...? Contact Cursussen Inschrijven Register