Cursus Gedragsverandering: hoe bereik je als paramedicus je doel?

Soort:
Gezondheidszorg

Naam van de cursus:
Gedragsverandering: hoe bereik je als paramedicus je doel? (0.00)

Kosten:
€ 495.00 inclusief inclusief koffie/thee, lunch en cursusmaterialen.

Aantal deelnemers:
10-18 deelnemers

Omschrijving

Communiceren doen we allemaal. Het lijkt iets te zijn waarvoor we geen cursus nodig hebben: juist omdat we het al 'doen'. We zijn bekend met veel manieren van communiceren, manieren die we meestal onbewust toepassen.

Binnen de 'care' en de 'cure' is de wijze van communiceren van het grootste belang. Als hulpverlener heb je als doel de cliënt te brengen tot een gedragsverandering om zo te komen tot vermindering of elimineren van bestaande problematiek. Met de cursus 'Gedragsverandering; hoe bereik je als paramedicus je doel?' wordt een middel aangereikt om in samenwerking met een cliënt te komen tot inbedding, integratie van een nieuw gedrag in het 'zijn' van de cliënt.

Vorm
2-Daagse cursus met workshops. Theorie en praktische oefeningen worden frequent afgewisseld, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van praktische vaardigheden.

Doelgroep
Alle medici en paramedici die hun cliënten willen brengen tot gedragsveranderingen.

Doel van de cursus
In de cursus wordt vanuit de gedachtegang van Rogers, Wexler en Bandura een psychologische onderbouwing gegeven aan de visie dat communicatie binnen de hulpverlening gebaseerd moet zijn op affectie. Er wordt gebruik gemaakt van het gespreksmodel van Egan en geoefend met verscheidene gesprekstechnieken. Ook komen, vanuit een nieuw gezichtspunt, weerstanden en de waarden van weerstand ter sprake, waarbij de principes van Motivational Interviewing toeglicht worden. De neurologische niveaus van Bateson/Dilts en verschillende gezichtspunten vanuit het mensgericht coachen zijn tevens opgenomen in de cursus. Tenslotte komen allergieën (kernkwaliteiten) en aannames (RET) in ruime mate aan bod. Vanuit het theoretische kader worden vaardigheden geoefend met als doel om in samenwerking met een cliënt te komen tot inbedding en integratie van een nieuw gedrag in het 'zijn' van de cliënt.

Accreditatie
De cursus werd voor (algemeen) fysiotherapeuten door KNGF geaccrediteerd voor 16 punten onder nummer 22895. Voor praktijkondersteuners is de cursus voor 12 uur geaccrediteerd onder nummer 270996. De accreditatie voor logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, MBB'ers, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, podotherapeuten en optometristen bedraagt 12 punten onder nummer 270996. Voor gewichtsconsulenten is de cursus voor 6 punten geaccrediteerd.

Docenten

  • Adi Kessels-de Beer
    Werkzaam als vrijgevestigd logopedist, trainer, coach en als gastdocent verbonden aan de opleiding logopedie van Zuyd Hogeschool.
  • Jan Peters
    Manueel therapeut, fysiotherapeut, psycholoog, trainer en coach.

Downloads

Naam
Folder Gedragsverandering 2019

Cursusdata

Er zijn geen cursusdata beschikbaar...

× Home Einders Educatie Educatie op maat Cursus agenda Links Wist u dat...? Contact Cursussen Inschrijven Register